Yksilölliset opintopolut

 

Yksilölliset opintopolut VALMA koulutuksessa perustuu opetussuunnitelmaan: ”Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua oppisopimuskoulutukseen yksilöllisten valintojen avulla. Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta joko ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena, jos hänellä on riittävät valmiudet. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sopivan oppisopimuspaikan löytymistä.” VALMA ops, johdanto. 2015.

Koulutuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että hän kykenee suoriutumaan ammatillista opinnoista. VALMA koulutukseen hakeudutaan monenlaisista syistä. Näin ollen tavoitteen saavuttaminen vaatii erilaisia toimia ja erilaista koulutusta. Oppilailla voi olla hyvin erilaisia tarpeita. Yksi tarvitsee tukea sosiaalisissa ongelmissa, toinen oppimisvaikeuksissa, kolmannella äidinkieli ei ole suomi ja tarvitaan suomenkielen opintoja.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Se muodostuu pakollisista, valinnaisista ja vapaasti valittavista koulutuksen osista. Koulutuksessa on yksi pakollinen osa sekä valinnaisia koulutuksen osia. Valinnaisista koulutuksen osista opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 50 osaamispistettä. Opettajan tehtävä on tukea opiskelijaa opintojenosien valinoissa, pitäen mielessä VAMA koulutuksen tavoitteen.

Opiskelija voi VALMA koulutuksen aikana suorittaa myös Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia tai osa-alueita. Jos opiskelija pystyy siirtymään ammatillisiin opintoihin, hänelle pyritään laatimaan myös joustavia siirtymiä ammatillisiin opintoihin. Useilla koulutuksen järjestäjillä on käytössään koulutuskokeilut, joilla opiskelija voi kokeilla omia taitojaan ammatillisissa opoinnoissa. Opiskelija voi suorittaa VALMA koulutusta siis hyvin erilaisia osaamispistemääriä. Viimevuoden kokemuksella osalle oppilaista muodostui 10 osp VALMA koulutus ja toisaalta toiset tarvitsivat kaikki 60osp.

Yksisöllisistä opintopoluista kuvaavina esimerkkeinä ovat Iriksen ja Lamaman haastattelut. Osiossa on esitetty myös Seurakuntaopiston Opintoklubia ja tyoelämään oppimista Espanjassa.

 

Luksia: Lähikuvassa Iris Jägel iiris

 

Tapasimme Luksian Valmassa lukuvuonna 2015-2016 opiskelleen Iriksen Lohjan kaupungintalolla, missä hän työskentelee nykyisin arkkitehtina, ja kysyimme muutamia kysymyksiä.

Tämä nuori mukava nainen on asunut Suomessa vain kaksi vuotta. Hän kuitenkin puhuu suomen kieltä jo hyvin. Virossa, mistä hän on kotoisin, Iris valmistui yliopistosta Tartossa. Viime vuonna hän suoritti VALMA koulutuksen Luksiassa. Iiris oli tosi tyytyväinen koulutukseen.

Iiris opiskeli VALMA:ssa monia osaamiskokonaisuuksia. Hän suoritti VALMA koulutusta 62osp, joista kokonaisuudessaan pakolliset opinnot 10 osp. Hyödyllisempänä hän piti suomenkielen opintoja.  Joita hänen opetussuunnitelmassa oli 10osp. Häntä opetettiin kirjoittamaan ansioluettelo, työhakemus ja hakemaan verokortti, sekä monta muuta hyödyllistä asiaa suomalaisesta työelämästä. Fysiikka ja matematiikka suomen kielellä olivat Iirikselle vaikeita, vaikka hän on opiskellut  matematiikkaa omassa kotimaassaan Virossa.

Kysyimme häneltä, onko jotain, mitä haluaisi parantaa tai lisätä VALMA koulutukseen, Iris vastasi: ”Enemmän suomea kieltä”. Hän myös kertoi meille, että koulutus on auttanut parantamaan hänen suomenkielen tasoa niin paljon, että VALMA:n jälkeen hän pääsi töihin.

Kysyimme häneltä myös: miten hän arvostaa VALMA koulutusta kokonaisuutena nollasta – kymmeneen, missä nolla on huono ja kymmenen on erinomainen. Iris nauroi ja sanoi: ”Kahdeksan!”

Iris kertoi, että hänellä oli 7 viikon työssäoppimisjakso joka sijoittui huhti-toukokuuhun 2016. Hän kertoi, että koulutus auttoi häntä lyöttämään työpaikan. Hän oli työssäoppimisjaksolla Lohjan kaupungintalolla, Ympäristötiimissä. Koulutuksen jälkeen Iiris jäi paikkaan kesätöihin ja sen jälkeen hän on saanut määräaikaisen työsopimuksen samaan paikkaan.

Lopussa kysyimme, voisiko Iris suositella VALMA kursin ystävillensä, ja hän sanoi: ”Varmasti!!

 

Työryhmä: VALMA 2016-2017 opiskelijat Akter Ekhlas, Fatmire Lena ja Mohammad Sherwan,

vastuukouluttajanaan Minna Alaraudanjoki.

 

Seurakuntaopisto: Lähikuvassa Lamama valma-16-01

 

Olen Lamama Mukamu. Tulin Kongosta. Olen asunut suomessa noin 3 vuotta.

Tulin Valmalle siksi että halusin opiskella suomen kieltä lisää.

Kuulin Valmasta Annelta, Numan opolta.

Valma oli minulle oli hyvä kokemus, olen oppinut erilaisia kulttuureja ja minun kieli on kehittynyt paljon.

Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa alussa oli vähän vaikeaa siksi että jokaisella oli oma kulttuuri ja oma kieli, mutta kaikki on mennyt hyvin ja kaikki oli mukavia luokassa.

Opiskelin esim.: suomen kieltä, matikkaa, historiaa, yhteyskuntatietoa jne. …

Minulla oli yksilöllinen opintopolku, oli tehty HOPS, ja opintoklubi, se oli hyvin järjestetty. Minulla oli se ryhmän kanssa ja minulla oli lisää tehtäviä siksi että halusin opiskella enemmän.

Olen ollut  tutustumassa yhden viikon Keudassa Keravalla  laboratoriossa. Ja olen ollut päiväkodissa neljän viikon työssäoppimisessa. Olen vielä Seurakuntaopistossa, opiskelen lähihoitajaksi.

Kyllä Valmasta oli hyötyä minulle.

 

Seurakuntaopisto: Opintoklubi  

 

Viikoittain toimivalla Opintoklubilla on mahdollisuus saada tukea ja opastusta tehtävien tekoon ja osallistua teemakohtaisiin pienryhmiin. Opintoklubille voi tulla ilman ajanvarausta. Opintoklubilla ovat tavattavissa erityisopettajat, ervat (tutkintokohtaiset erityisopetusvastaavat) äidinkielen-, kielten- ja matematiikanopettajat erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. 

 

Luksia: Työelämään oppimassa Espanjassa 

 

Ryhmä Luksian valmalaisia oli suorittamassa