VALMAKSI-hanke

 

Valmaksi hankkeelle on nimetty ohjausryhmä ja projektiryhmä. Siinä on ollut edustajat kustakin oppilaitoksesta. Henkilövaihdoksia on vuoden aikana ollut joitakin.

Valmaksi hankkeen yhteiset tapahtumat:

Valma – hyvät käytännöt työseminaari 7.4.2016 ja

Messut 1.11.2016, joilla esiteltiin Valma-toteutuksen ”Helmiä”.