Valmaa ohjaavia asiakirjoja

 

Asiakirjoja 9.12.2016

 

Valma-koulutuksen koulutuksen perusteet:

http://www.oph.fi/download/166555_Maarays_5_011_2015_Ammatilliseen_peruskoulutukseen_valmentava_koulutus.pdf

 

Valmasta eteenpäin: opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen:

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150451

 

Miten lasketaan Valmassa vaadittava 30 osaamispistettä:

http://www.oph.fi/download/175615_TIEDOTE_Valintapisteet_valmentavasta_koulutuksesta_31_3_2016.pdf