Nivelvaihe Valmaan

 

Valmaan tullaan opiskelemaan muun muassa silloin, kun ei ole päästy opiskelemaan toivotulle alalle, tutkintoon johtava koulutus on keskeytynyt, ei ole tiedossa kiinnostavaa alaa, kielitaito vaatii vahvistamista ennen ammatilliseen koulutukseen siirtymistä tai oppimisvalmiudet vaativat vahvistamista.

Tärkeässä roolissa ohjaamassa Valmaan ovat perusopetuksen opinto-ohjaajat, ammattioppilaitosten opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat, te-keskus, aikuiskoulutuksen kouluttajat, työpajojen valmentajat ja kielikoulutusten kouluttajat. Edellämainittujen tahojen Valma-tietämyksen ajantasaisuudesta koulutustenjärjestäjien tulee pitää huolta.

Siirtymän tulisi olla mahdollisimman joustava ja vaivaton, jotta mahdollisimman moni opiskelija saadaan opintojen piiriin matalalla kynnyksellä.

Valma-koulutus alkaa yleensä vähän myöhemmin kuin perustutkinto-koulutus, joten KSAO ja Amisto rantautuivat perustutkinto-opintojen pariin tässä lukuvuoden alkuvaiheessa. Kokemukset toteutuksesta tästä. Valma-koulutuksen tunnettavuus on vielä varsin heikko ja nimikin mielletään jossain määrin aikaisempiin valmentaviin koulutuksiin, joten tunnettuutta on lisättävä. Hankkeessa on tuotettu Valmasta filmejä, jotka näet tästä.

 

Amisto ja KSAO:  Valma rantautui perustutkintoihin 

 

 

hakeutuminen-valmaan-rantautuminen-kuva

Lähtökohta:

* tutkintoon johtavasta koulutuksesta eroavat opiskelijat eivät ohjaudu Valmaan

* Valmaksi-hankkeen työseminaarissa toteutetussa Learning Cafessa pohdittu syitä

* lopputuloksena yhdeksi syyksi todettiin tutkintoon johtavien koulutusten ryhmänohjaajien tietämättömyys Valmasta ja sen mahdollisuuksista

* heräsi ajatus, että toiset ryhmänohjaajat pelkäävät Valman vievän heidän opiskelijoitaan

 

Toimenpiteet:

* Amisto ja KSAO päättivät tehostetusti tiedottaa heti koulun alettua ykkösten ryhmänohjaajia Valmasta

* tiedotus toteutettiin mm. siten, että Valma-opettajat kiertelivät tiedottamassa aloittavia ryhmiä (opotunneilla) ja informoimassa ryhmänohjaajia – RANTAUDUTTIIN ryhmänohjaajien ja opiskelijoiden luo

* tehostettua tiedotusta toteutettiin heti koulun alettua ja kakkosjakson lopulla

 

Tulokset:

* opiskelijan siirtymistä Valmaan on pystytty nopeuttamaan – estämään opiskelijoiden katoamista

* tietoisuus Valmasta on parantunut – opiskelijoilla, huoltajilla, ryhmänohjaajilla ja muilla oppilaitoksen toimijoilla

* ryhmänohjaajat ovat tietoisempia siitä, että Valmaan voi siirtää väärälle alalle sijoittuneita opiskelijoita ja Valmasta voi myös tulla koeajalle tutkintoon johtavaan koulutukseen

* oheisen kaavion mukaan, opiskelijan ohjaaminen Valmaan on tehostunut 

 

 

Keuda, KSAO, Amisto ja Sampo: Valma filmit

 

Valman tunnetuksitekemisessä luontainen kanava on nuorten nykyinen päämedia, eli Youtube. Alla on Keudan ja yhteistyönä Amistaon ja KSAOn tekemät filmit ja myös Sampon tuottama Valma-mainos, jota on pyöritetty Youtubessa ostamalla kohderyhmälle mainosaikaa. Valma-koulutus on edelleen nuorten ja aikuisten parissa varsin tuntematon käsite, jotta kynnys aloittaa opinnot Valmassa madaltuisi.

 

Miksi hakea VALMAan? Keudan valmalaiset antavat vastauksen itse suunnittelemallaan ja toteuttamallaan videolla!

 

KSAO:n ja Amiston valmalaiset tekivät yhteistyössä markkinointivideon. Prosessi sisälsi yhteistä suunnittelua, vierailuja ja paljon mukavia hetkiä.

 

Saimaan ammattiopiston VALMA-koulutuksen markkinointifilmi